';

Bokningsvillkor

När blir min bokning bindande?
Det är Gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Eriksgårdens Fjällhotell som för gästen så snart anmälningsavgift (eller hela beloppet) är betald.

När skall jag betala?
Ni betalar det pris som är fakturerat din bokning, Betalningen skall göras till Eriksgårdens Fjällhotell inom det datum som framgår på bekräftelsen/fakturan.
Anmälningsavgift om 15% av bokningens pris betalas inom 7 dagar från bokningsdatumet. Slutlikvid betalas senast 30 dagar före ankomst, eller om bokningen görs senare än 30 dagar innan ankomst, debiteras full betalning direkt. Väljer du att avboka din vistelse innan 30 dagar innan ankomst debiteras en exp. avgift på 350 sek.
Avbokningsskydd kan köpas vid bokningstillfället för 200 sek/vuxen. Vilket innebär att Ni kan avboka fram till 24 timmar innan ankomst utan annan kostnad än avgiften för avbokningsskyddet samt en expeditionsavgift på 350 sek. Det innebär oförutsedda händelser och gäller även för grupp- eller skolresa. Namnändring kan göras utan extra kostnad.
Gäller då Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat Dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar. Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället. Förhindret måste kunna intygas med originalintyg från tex. Läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.
Görs avbokning utan giltig avbokningsskydd  fram till 30 dagar före avtalad ankomst behåller vi anmälningsavgiften. Avbokning som sker 30 dagar eller senare före avtalad ankomst debiteras full betalning av hela bokningen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om Ni inte betalar anmälningsavgiften i tid kommer Din beställning att avbokas. Notera att ingen betalningspåminnelse kommer att skickas ut. Missar Ni betalningen av bokningens slutlikvid, så räknas detta som avbeställning från din sida och du får betala avbeställningskostnaderna.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka via mail info@eriksgarden.se eller per brev till Eriksgårdens Fjällhotell. Avbokningar som görs till någon annan än Eriksgårdens Fjällhotell räknas inte. Ni ansvarar själva för att Er information har gått fram. Vi bekräftar er avbokning via mail. Avbokningen skall ske senast 24 timmar innan ankomst.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller rum i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig ett annat likvärdigt alternativ så har Du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag för det Du redan hunnit utnyttja.

Som hotell är vi skyldiga att se till
Att Ni får en skriftlig bekräftelse på bokningen och att Köpta tjänster överensstämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som personal kan ha gjort direkt till Er utan ansvarigs vetskap. Ni kommer att informeras om alla väsentliga förändringar som rör bokningen. Ni får disponera hotellrummet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag och till kl. 11.00 avresedag om inget annat bekräftats.

Vad har jag som resenär för skyldigheter?
Att vårda hotellrummet väl och följa de bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själva för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att Ni eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Hotellrummet får inte användas till något annat än vad som avtalades vid bokning och Ni får inte låta fler personer övernatta i boendet än vad som uppgavs vid bokningstillfället. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på 3000 SEK. Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

Övrigt
Städning samt linne och handdukar ingår om inget annat anges. Klagomål på rummet skall framföras så snart som möjligt dock senast kl. 17.00 dagen efter ankomst så att Eriksgårdens Fjällhotell får en chans att rätta till problemet.

Strejker och naturkatastrofer
Vi har rätt att träda ifrån bokningsavtalet om rummet inte kan tillhandahållas på grund av arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken Ni eller Hotell Eriksgården kan förutse eller påverka.
Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som står utanför vår kontroll.